Over it-Ken

Holger PetersHolger Peters is naast zijn aanstelling bij de gemeente Buren als informatieadviseur/webmaster ook zelfstandig ondernemer in it-Ken BV.
Vanuit it-Ken BV werkt Holger aan innovatieve projecten waarbij it kennis en overheidsprocessen elkaar raken.

Onder andere is Holger initiatiefnemer van de stichting GemGids waarin overheidsorganisaties gezamenlijk ICT-diensten ontwikkelen en in eigen beheer onderbrengen.
De gedachtegang achter dit initiatief is het realiseren van een optimale dienstverlening tegen verantwoorde kosten! Ook in de beheerfase!

Wil je meer weten? Bel of mail Holger gerust een keertje.

Holger Peters
info@it-ken.nl
06 44 792 701